Livs- och relations coaching! 

Livs- och relations coaching!

Möt Helena -din coach!

Samtala med en coach och nå nya insikter och mål i livet.
Med en coach vid din sida är det lättare att göra stora förändringar i livet. Det kan gälla både mentala och/eller fysiska förändringar.
Helena har arbetat som livscoach i över 10 år och håller i både individuella samtal och gruppcoachingar.