Livs- och relations coaching

Helena har arbetat över 10 år som internationellt certifierad coach. Hennes klienter har varit allt från svenska landslagsspelare, elitidrottare, företagsledare, anställda, människor i skilsmässa, sorg, kris, allergier med flera. Många av dem har nått det resultat dom önskat med hjälp av samtal, verktyg och med nya strategier.

Alla behöver vi en coach i någon fas i livet. 

Hennes värdeord; Tydlighet, Respekt, Trygghet, 

Erfarenhet & utbildning:

Fil. mag. i Humanoria, Stockholms universitet
Fil. kan. Religionshistoria, Stockholms universitet
Lärarexamen gymnasium och KOMVUX, Stockholms universitet
ICC Internationellt certifierad coach
NLP practioner
MI-coach
KBT grundläggande
IPS- coach, Individanpassat stöd, "Individual Placement and Support"
SE- coach, "Supported employment"
Hälsocoach